Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum. jaargang 11 nummer 2 (november 1995), pag. 43


In memoriam dr. A.C.J. de Vrankrijker

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 25 oktober j.l. is de heer Dr. A.C. J. de Vrankrijker overleden. Een sociaal bewogen Gooier noemde de Gooi en Eemlander hem en dat was hij. Ook de Historische Kring Bussum is hem veel dank verschuldigd. Menigmaal werd een beroep op zijn kennis gedaan en nooit vroeg je tevergeefs. Een groot historicus is heengegaan. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht dit verlies te verwerken.