Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11 nummer 1 (april 1995), pag. 15


Bussumse missionarissen (2)

Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deel 1: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10, nr. 2 (september 1994), pag. 80

Het Contactblad van de Historische Kring Bussum, dat ook wordt toegezonden aan een aantal uit Bussum afkomstige missionarissen, is door hen met veel enthousiasme ontvangen. Pater Thomas Huisman uit Zaïre was onlangs met verlof in Bussum en kwam bij mij op bezoek om persoonlijk te bedanken voor de toezending. De overige missionarissen hebben de Historische Kring schriftelijk bedankt. Zij hadden het eerste exemplaar meteen met veel plezier gelezen.

Broeder Vitus Degger in Indonesië schreef onder andere dat het lezen in het blad hem een mooie dag had bezorgd: een dag van mijmeren en terugblikken op de tijd dat hij als kind aan de Laarderweg in Bussum woonde. Hij zou graag eens willen lezen over het "kakschooltje" van zuster Marca in Mariënburg (de voormalige Fröbelschool aan de Herenstraat 6a, waar tegenwoordig kinderdagverblijf Kwibus is gevestigd). Welke lezers of lezeressen kunnen hier iets meer over vertellen? Uw reaktie kunt u ook naar de redaktie sturen.