Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 11/1 (1995) 11

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11 nummer 1 (april 1995), pag. 11


Weggeven?

G.M. Langemeijer 

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Velen van ons worden een jaartje ouder, gelukkig wel allemaal samen. Soms overkomt ons een opruimwoede, meestal in het voorjaar. Het is een oude ziekte; men gooit dan rommel weg. Laatst zag ik 's avonds laat een wat kalend persoon vergeelde, oude kranten weggooien. In het duister ontfermde ik me er over. Het waren kranten uit de oorlogsjaren 1914-1918 ... Bij verhuizingen komt deze ziekte ook zeer vaak voor, onder het motto: weg met die rommel! Oude nota's, foto's, plakboeken met kranteknipsels, ansichtkaarten; hup, allemaal weg. Er verdwijnt dan een stukje Bussumse historie. Soms gooit men ook kleine voorwerpen weg, maar gelukkig niet altijd. Laatst bracht iemand uit Loosdrecht (!) een kleine bronzen penning van een konijnententoonstelling te Bussum uit 1924. Iemand anders gaf ons 10 plakboeken met kranteknipsels in bruikleen. Helemaal vergeten wordt de Historische Kring Bussum gelukkig niet. Merkwaardig genoeg krijgen wij meer voorwerpen van niet-leden dan van onze leden. Overigens is dat wel verklaarbaar: onze leden zijn historisch geïnteresseerden en die bewaren daarom liever zelf een brokje herinnering aan Bussum. Maar goed, men wordt ouder. We kunnen in overleg - dat moet beslist - met de kinderen altijd iets vermaken aan de Historische Kring Bussum, zelfs een bescheiden legaat.

Onze vereniging bezit van een aantal boeken en foto's meerdere exemplaren. Deze overkomplete exemplaren worden voor een laag bedrag verkocht aan de leden. Komt u dus eens kijken bij een bijeenkomst of in het informatie/documentatiecentrum of er iets van uw gading is!