Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11 nummer 1 (april 1995). pag. 2


Van de redactie

(van de redactie)

lik hier voor de pdf-versie van dit artikel

 De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Onze voorzitter A. Gouka en vice-voorzitter mevr. M.C. Monster zijn afgetreden. Op de ledenbijeenkomst van 8 maart 1995 zijn beiden bedankt voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Op de binnenkant van de omslag treft u de nieuwe samenstelling van het bestuur aan.

Vanwege de opgelegde bezuinigingen is het noodzakelijk dat de Historische Kring haar inkomsten verhoogt. Daarom wordt elk lid opgeroepen om nieuwe leden te werven. Het ledenbestand telt nu 347 leden. Laten we met z'n allen proberen er 500 van te maken!

Verder wordt u nogmaals gevraagd om uw oude filmopnamen eens na te kijken. Tenfold, Brinklaan 134 Bussum, wil van oude filmpjes uit het Gooi (dus niet alleen van Bussum) een videoband samenstellen. Voor reakties kunt u kontakt opnemen met Caroline Ligthart, telefoon (02159-)16263. Of met de redaktie.