Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum. jaargang 11 nummer 1 (april 1995). pag. 1-2


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 11 nummer 1 * april 1995
ISSN 0920-5683

pagina

2 Van de redaktie
3 Interview met G. de Jager 2 * I. de Beer
11 Weggeven? * G.M. Langemeijer
11 Gevelstenen in Bussum * A. Langemeijer
15 Bussumse missionarissen 2 * I. de Beer
16 De centrale keuken * I. de Beer
26 Tentoonstelling over bezetting en bevrijding
26 Monumenten herinneren aan Tweede Wereldoorlog * J. Vos
26 Oproep; wie weet iets over de foto's?
28 W.O.11 en Bussum in de letterkunde 2 * M. van der Heide

Voorblad: Bevrijding van Bussum op 7 mei 1945.
Een Humber verkenningsauto MK2 van het 49e Britse Verkenningsregiment dat was ingedeeld bij de le Canadese Divisie. Links achter op het voertuig is de "polar-bear" (ijsbeer) afgebeeld, het embleem van dit Britse regiment dat hier op weg is van Utrecht naar Amsterdam. Lokatie: Brinklaan, de winkels tegenover de Veldweg.

BIJEENKOMSTEN van de Historische Kring Bussum in 1995:
Woensdag 8 mei 1995 * ledenbijeenkomst
Woensdag 27 september 1995 * ledenbijeenkomst
Maandag 13 november 1995 * ledenbijeenkomst
* om 20.00 uur in Huizerweg 54.

OPROEP: Landelijke Open Monumentendag op 9 september 1995.
Welke leden willen op zaterdag 9 sept. 1995 een paar uurtjes helpen door in de kraam in het centrum te staan of rondleidingen te verzorgen? Leuk en gezellig!
S.v.p. kontakt opnemen met Coby de Jong, tel. 31140, of met Mariet Piebes, tel. 49193 (thuis) of 31264 (werk).

Verantwoording illustraties: pag. 3, 6, 7 (onder) en 8 G. de Jager, pag. 7 (boven) en 16 M.J.M. Heyne, pag. 27 mw. A. v.d. Bosch, pag. 28 e.v. M. van der Heide, de overige foto's H.K.B.

Kopij voor het najaarsnummer graag inleveren vóór 1 juli 1995 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum. Zo mogelijk op diskette in ASCII, WP of DW4.

U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

 

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 36710.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

pag. 34: Het volgende nummer van het Contactblad zal in verband met de vakantieperiode niet zoals u gewend bent per 1 september verschijnen, maar ongeveer eind september

[Het werd november 1995].