Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum jaargang 10 nummer 3 (december 1994) pag. 103


Oproep: wie weet iets over de gaarkeuken?

Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In het meinummer van ons Contactblad zal aandacht worden besteed aan de centrale gaarkeuken die in onze gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog aktief was. Er zijn nog enkele vragen:

a. Wie heeft herinneringen aan het Leger des Heils aan de Veldheimerlaan waar een keer p.w. erwtensoep werd gegeven?
b. De gezamenlijke kerken zorgden voor eten voor met name kinderen. Wie weet meer over de rol van de kerken?
c. Wat is bekend over Bensdorp en de etensvoorziening?
d. De uitdeelposten in het centrum zijn redelijk bekend, maar waren er ook uitdeelposten in de buitenwijken?
e. De ambtenaren bij de PTT kregen ook een warme maaltijd. Wie verzorgde dit?
f. In het St. Vitusgebouw kregen kinderen (en ook ouderen?) een maaltijd. Wie verzorgde dit?
g. Zijn er nog mensen die in de gaarkeuken hebben gewerkt?
h. Heeft u nog een foto betreffende de centrale gaarkeuken?

Uw reakties zijn van harte welkom op telefoonnr. 14489.