Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 10/1 (1994) 46

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10 nummer 1 (april 1994), pag. 46


Nieuwe aanwinsten

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Een grote envelop met het woord "Kranteknipsels" was ons bijna ontgaan. De afzendster was mevrouw Ina de Beer. Uitschudden dus, de envelop wel te verstaan, en daar dwarrelden als herfstbladeren zeer veel historische gegevens op tafel. We pikken uit die stapel maar een enkel blaadje.

* Een nostalgisch artikel over het Walden van Frederik van Eeden uit De Prins van 1937 met aardige tekeningen.
* Een gedegen artikel over K.P.C. de Bazel's schepping Hofstede Oud Bussem uit Mooi Wonen 1935.
* Een foto uit de krant van 1935 met het onderschrift: "Hippisch feest te Bussum".
* Krantefoto 1930: "kranslegging op graf wijlen Joh. Schoonderbeek".
* Foto van het bestuur van de R.K. Werkliedenvereniging Sint Jozef. De bestuurders kijken zeer opgewekt want men zat daar om het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren.
* Foto dameshockey-wedstrijd Gooi-H.O.C. 5-2 in 1937.
* Kranteverslag degradatiewedstrijd Allen Weerbaar -Donar 2-3 in 1939. Rampjaar voor Bussum en voor A.W..
* Erfgooiers in de Grote Kerk te Naarden (1931) twee foto's.
* Rekening van Begrafenisvereniging Eerbied en Trouw (1948). Tegen dergelijke prijzen zou men nu met plezier doodgaan. Zo ook de rekening van steenhouwer J. Simons. Voor 40 stuks verheven grafletters a 45 cent per stuk, totaal dus f 18,--, loop je niet nog even langs de concurrentie.
* Knipsel Coöperatieve Boerenleenbank "Naarden-Bussum" (1938). De rentevergoeding per 1 januari zal 2 3/4% bedragen. Geen opgewekt bericht, die lage rente in het topjaar van de beruchte crisisjaren. "Knip dit uit en leg het in uw boekje" staat onder het bericht; alsof je dat zou kunnen vergeten. Neen, nooit die jaren.
* Aanslag hondenbelasting 1906: f l,-- per hond! De hond was toen nog een edel dier. Nu het "melkkoetje" van de gemeente.
* Foto - Zeventigste verjaardag van Bussums beroemde beeldhouwer: Lambertus Zijl. Geen plein, geen straat ooit naar hem vernoemd in Bussum.

Hoe krijgt iemand zo'n historisch ratjetoe bij elkaar. En toch; juist door dit soort knipsels komt dat wat reeds vergeten is, boven water. Laten we hopen, dat onze leden eens door hun huis sluipen van zolder tot kelder. Misschien houdt u nog grote schoonmaak in de lente. Wie weet hoeveel oud nieuws dan nog naar boven komt en hoeveel enveloppen met knipsels bij ons binnenstromen.
U mag er gerust oude foto's, ansichtkaarten en allerlei rariteiten bij doen. We kunnen er met z'n allen veel plezier aan beleven.