Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 10/1 (1994) 31-34

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10 nummer 1 (april 1994), pag. 31-34


Een stoffig pakket

Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Ongeveer acht jaar geleden kreeg mevrouw K.J. Jansen de woning aan het Eendrachtpark 14 toegewezen. Toen zij in 1992 besloot de doucheruimte te laten verbouwen tot een grote badkamer, werden enkele schotten onder de dakpannen gesloopt. Tot haar verbazing werd daarbij een stoffig pakket gevonden; het bleek een pak kranten te zijn uit de jaren 1941, 1942 en 1960. Was het daar verborgen wegens tocht, lekkage of iets dergelijks?

Omdat zij ze na zo'n lange tijd niet wilde vernietigen, kreeg ik de kranten. Het betreft voornamelijk De Bussumsche Courant, de Nieuwe Bussumsche Courant en het Nieuws van den Dag. De kranten zijn vergeeld en gedeeltelijk vergaan.

In de kranten komen ook artikelen en advertenties voor van tegenwoordig nog bestaande instanties, zaken en winkels. Een aantal van hen heeft van mij een kopie hiervan gekregen; velen waren hierdoor blij verrast. Ook heb ik een aantal korte berichten overgenomen. Deze treft u hierna aan. De kranten zijn inmiddels overgedragen aan het informatie/ documentatiecentrum.

Nieuwe Bussumsche Courant dinsdag 23 september 1941

Leert men het nooit?

Gedurende het weekeinde werden niet minder dan elf fietsen gestolen.
Waarlijk, de vraag hierboven gesteld is niet overdreven.
Ondanks ontelbare waarschuwingen en wenken, ondanks de reeks van berichten over fietsendiefstallen, ondanks onze maandstaatjes omtrent de ijver der fietsendieven, ondanks de waarlijk niet dure afdoende rijwielsloten, laat het publiek maar kalm toe, dat men de thans om de banden bijzondere karretjes sls het ware onder de hand wegsteelt.

Het weekeinde is daar weer een voorbeeld van. Niet minder dan elf fietsen werden ontvreemd. En hier volgt dan het lijstje, waarbij commentaar overbodig is omdat dit toch niet helpt:
3 Raadhuisstraat
3 Havenstraat
1 Brinklaan
3 Vlietlaan
1 begraafplaats

 

Nieuwe Bussumsche Courant dinsdag 23 september 1941

Stro zonder werkboekje.

Door een van Bussums straten bewoog zich een wagen die niet met jonge meisjes doch met balen stro geladen was. Ook die kunnen slechts rustig blijven, tenminste als ze goed geladen zijn. De balen stro tuimelden over de straaten. Toen kwam de politie er bij om dit verkeersobstakel snel te doen wegnemen. Doch deze inmenging kwam de vervoerder duur te staan; hij kon namelijk geen werkboekje tonen. En dat is strafbaar.

 

Nieuwe Bussumsche Courant dinsdag 23 september 1941

Politienieuwtjes.

Iemand die opzijn wagen te de verkopen goederen niet geprijsd had, kreeg een bekeuring.

Verkeerszondaren gingen ook op de bon namelijk een fietser zonder bel, twee £ietsers die niet op het rijwielpad reden, een die in verboden richting peddelde.

Twee personen die hun identiteitsbewijs niet bij zich hadden moesten deze neiging om onbekend te blijven toch boeten met een bekeuring.

Twee cafés, die het zo gezellig hadden dat ze niet op tijd sloten, kregen een bekeuring.

Nieuwe Bussumsche Courant dinsdag 23 september 1941

Verduister goed! ... ook de fiets.

Dat men het met de verduistering der woningen niet nauw genoeg kan nemen, blijkt wel uit de zaterdag gehouden controle. De politie moest in tien gevallen een bekeuring maken en dat betekent minstens f 4,-- boete, zo niet meer. Voor dat geld had men de verduistering in orde kunnen hebben. Ook wordt het zaak de verduisteringskapjes der rijwiellampen eens na te zien; tien personen kregen een bekeuring omdat ze al te royaal verlicht waren of geheel verduisterd fietsten.

 

Nieuwe Bussumsche Courant donderdag 25 september 1941

Nachtwandelaar.

Een inwoner van Bussum die tussen 12 en 4 uur in de open lucht vertoefde kreeg een bekeuring.

 

De Bussumsche Courant zaterdag 6 december 1941

Warme maaltijd in de fabriek.

Als een der eersten in onze gemeente heeft de directie van de N.V. Van Meurs Golfcartonfabrieken een begin gemaakt met de verstrekking van een warme maaltijd in de middaguren aan het fabriekspersoneel als een goede aanvulling van het eigen broodrantsoen. Het personeel betaalt 25 cent per portie, doch de directie neemt van dit bedrag 15 cent plus de transportkosten voor haar rekening. Naar wij vernemen wordt deze voedselvoorziening door het personeel zeer gewaardeerd.

 

De Bussumsche Courant zaterdag 6 december 1941

Uit het politierapport.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een kruidenier die levensmiddelen verkocht tegen te hoge prijzen.

Drie inwoners die hun woning niet voldoende verduisterd hadden, kregen eveneens een proces-verbaal.

Een wielrijder die op het trottoir fietste werd bekeurd.

De Bussumsche Courant zaterdag 6 december 1941

GRUTTERSWAREN Distributie mededeling.

Bon 161 van de bonkaart algemeen
Van 30 november tot en met 27 december: 250 gram havermout of havervlokken of haverbloem of havergort of aardappelmeelvlokken of gruttenmeel (gemengd meel) of 250 gram peulvruchten.

Bon 162 van de bonkaart algemeen
Van 30 november tot en met 27 december: 250 gram gort, gortmout, gortbloem, grutten (alle soorten), gruttemeel (gemengd meel), rijstgries, aardappeltapioca. Deze bon geeft ook recht op het kopen van vier liter gortpap en wel vier grote flessen van één liter of acht kleine van een halve liter voor de gehele periode.

Bon 163 van de bonkaart algemeen
Van 30 november tot en met 27 december: 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti of 100 gram maizena of sago of aardappelmeel, dan wel puddingpoeder of puddingsauspoeder (100gram zetmeel).

Bonnen F en G Rijst van de papkaart (bl)
Van 30 november tot en met 27 december op iedere bon 250 gram rijst, rijstebloem, rijstemeel, rijstgries of kindermeel (voor kinderen tot en met 3 jaar).

 

De Bussumsche Courant donderdag 22 januari 1942

Elfstedentocht.

Bussumse deelnemers.

Vandaag wordt in Friesland de beroemde Elfstedentocht verreden. Ruim 5.000 deelnemers hebben ingeschreven. Naar men ons mededeelt, doen onder meer uit Bussum mee de inspecteur van politie Stuitje en van de gymnastiekvereniging "Thor" de gebroeders Van Putten die ook twee jaar geleden van de partij waren en de gebroeders Deiters.