Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10 nummer 1 (april 1994), pag. 14-15


De boekenkast

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De boekenkast in ons "home" Huizerweg 54 is de laatste tijd flink aangevuld.

Als dank voor de hulp die de Historische Kring haar gegeven had bij haar doctoraalscriptie "Bussum rond 1900", met als ondertitel "De ontwikkeling van een suburbane gemeente", ontvingen wij van Annemarie Maas in september haar scriptie. Zonder meer een zeer informatief boekwerk over Bussum.

Van ons lid de heer Marcus van der Heide, eigenaar van de Gooibergpers, ontvingen wij zijn recent uitgegeven, prachtige boek over de bekende familie Pieck en de Vlaamse leraar René de Clerq. Het boek is zeer rijk geïllustreerd met onder andere foto's van werken van Adri en Gretha Pieck en documenten (o.a. advertenties) en met afschriften van brieven van René de Clerq. Er komen zeer veel namen in voor van bekende en minder bekende Bussumers.

De oorlogsjaren 1914-1918 en de gevolgen daarvan voor de Bussumse inwoners komen in dit boek duidelijk naar voren. Zo was de opvang van de honderden Belgische vluchtelingen een grote zorg. Voortvarend werd die door hulpvaardige Bussumers aangepakt. Het is een bijna overladen boek met gegevens, soms met zeer korte informatie, maar wel stevig gefundeerd.

Een register met persoonsnamen zal bij een tweede druk welkom zijn. Geschiedkundig is het boek zeer informatief over een voor Bussum moeilijke periode. Daarvoor zijn wij de heer Van der Heide veel dank verschuldigd.

Van de heer H. Schaftenaar ontvingen wij zijn boek OUD NAARDEN.

Ook voor Bussumers is dit boek zeer lezenswaardig, want wie wandelt niet graag daar bij Oud Naarden, Oud Valkeveen en de andere buitenplaatsen. Hij beschrijft de ligging van het oude stadje Naarden en de zanderijen. Kennis van de omgeving maakt het wandelen nog boeiender.

Van de familie Jensma uit Vorden, die vroeger zeer aktief was in onze kring, kregen wij het boekje van W.C.W.A. Clinge Doorenbos, getiteld: DAAR WORDT GEBELD. In dit boek beschrijft Clinge Doorenbos in dichtvorm het oorlogsleed in de jaren 1940-1945. Het boekje begint met de merkwaardige aanhef: Beste achterkleinzoon! Je bent er nog wel niet, maar Als je er bent, ben ik er niet meer. Hij zal zich er van bewust geweest zijn dat we gauw vergeten. Vandaar deze oorlogsherinneringen.

We ontvingen het blad Spieghel-schrift van de Vrienden van het Spieghel, waarin ook veel historische informatie te vinden is. Onze kring bezit alle bladen vanaf 1978. Jammer dat andere buurtverenigingen niet zo'n blad uitgeven.

We kochten een boekje over het Nederlands Omroepmuseum. Met onder andere gegevens over STUDIO IRENE. Via de heer B. Bal kochten we een boek over het kadaster. Ik kom daar later nog eens op terug, omdat zonder kennis van het kadaster veel onderzoeken eenvoudig dood lopen.

Waarom vertel ik u het bovenstaande zo uitvoerig? Wel, omdat zo weinig leden gebruik maken van onze boekenkast. U bent van harte welkom op de vrijdagmiddagen en de eerste zaterdagmiddag van elke maand. U kunt dan ongestoord alles eens zelf rustig inzien.