Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 30 nummer 3 (december 2014) pag. 1


Colofon en inhoud

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Colofon

Historische Kring Bussum
Opgericht 7 juni 1983
ISSN 1871-2266
Jaargang 30 nr. 3 - december 2014
Losse verkoop e 7,50

Bussums Historisch Tijdschrift
Uitgever: Historische Kring Bussum
Redactie: Frank de Groot Jan-Willem Henfling, Nol Verhagen
Redactiesecretariaat: Inge Engelbarts, Lijsterlaan 313, 1403AX Bussum, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Medewerkers aan dit nummer: Jan-Willem Henfling; Ben Koning; Klaas Oosterom; Jan Schippers; Nol Verhagen.
Fotografie & beeldmateriaal: zie artikelen
Vormgeving: Louis van Hattem
Druk: Drukkerij Walden, Bussum

Documentatiecentrum
Adres: Stationsweg 3, 1404 AP Bussum
Telefoon: 035 69 129 68
Openingsuren: maandag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur vrijdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.historischekringbussum.nl

Lidmaatschap & abonnement
De (minimum) contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent wordt dit bedrag met € 7,50 verzendkosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid via het aanvraagformulier op onze website of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Opzegging schriftelijk vóór 1 december.
Nieuwe leden ontvangen alle nummers van het tijdschrift van het lopende jaar.

Contributie en donaties: NL93INGB 000 46 168 07
Overige financiële zaken: ABN-AMRO NL06 ABNA 052.73.66.366.
Losse nummers van het tijdschrift zijn voor e 7,50 verkrijgbaar bij het Documentatiecentrum en bij Boekhandel Los en Boekhandel Bruna te Bussum.

Advertenties
Voor informatie kunt u mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen 035 69 129 68

Foto omslag: De Openbare Bibliotheek aan de Gen. De la Reylaan anno 1915
Kleine foto’s: Afbeelding boven de hoofdingang van de OB; Lidmaatschapskaart uit 1927

Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Secretariaat: Stationsweg 3, 1404 AP Bussum

De Vereniging
De historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaalverzamelen, bestuderen en publiceren.

pag. 8

Inhoud

Van de redactie – Eer schept ge water met een zeef…  3
Opening 1914 Een Openbare Leeszaal en Bibliotheek voor Naarden en Bussum -  Nol Verhagen - 4
Het gebouw aan de Gen. De la Reylaan - Klaas Oosterom - 10
Mej. M. Hildebrandt, de eerste bibliothecaris van Naarden-Bussum - Nol Verhagen - 12
De eerste collectie -  Nol Verhagen - 14
De R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek “Dr Schaepman” Nol Verhagen 16
Aanstotelijk voor de eerbaarheid - Ben Koning - 18
Een factor tien – over geld gesproken  - Nol Verhagen - 20
Mevrouw Truus van den Pol, directeur van de OB van 1966 tot 1989  - Jan-Willem Henfling-  22
Leesavonturen van een eeuwig jonge Bussumer - Jan Schippers - 24
Interview met Barend Eikelenboom, directeur van de OB Naarden-Bussum vanaf 1989 - Nol Verhagen - 26
Bussum in Boeken -  Klaas Oosterom - 28

 
  
pag 24