Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 21/1 (2005) 22-23

Bussums Historisch Tijdschrift 21/1 (april 2005) pag. 22-23


Graaf Charles von Oberndorff

Hans Jonker

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
N.B. Wethouder en tijdelijk burgemeester Carun was van 1929 tot
1933 gouverneur van het Indonesische eiland Celebes geweest.

In eerdere publicaties over de bevrijding van Bussum worden zinsneden gewijd aan de rol van de adjudant van de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten graaf Ch. von Oberndorff ("Charlie"). Hierbij wordt hij beschreven als "een goede Duitser die na de bevrijding in Bussum was gebleven en de BS assisteerde". Daarmee wordt de indruk gewekt dat Charles von Oberndorff aanvankelijk tot de bezettingsmacht behoorde. Dit is niet terecht.
Omdat de Historische Kring Bussum bij deze publicaties als bron wordt vermeld zetten we deze onjuiste suggestie ook graag zelf recht, en hopen dat in eventueel nog volgende beschrijvingen van de rol van de Bussumse Binnenlandse Strijdkrachten in 1944 en 1945 de goede gegevens worden gebruikt.

Graaf von Obemdorff werd geboren in Brussel in 1906. Bij Koninklijk Besluit werd Charles Alphonse Aurelius Marie Fortunatus Antoine graaf von Oberndorff in 1936 ingelijfd in de Nederlandse adel. Hij woonde in Den Haag.

      
   

De Binnenlandse Strijdkrachten werden in september 1944 opgericht om de drie belangrijkste gewapende verzetsorganisaties te bundelen in een ondergronds leger. Dit werd verdeeld in een Strijdend Gedeelte, dat werd samengesteld uit mannen die afkomstig waren uit het gewapend verzet, en Bewakingstroepen, "gevormd uit hen die zich beschikbaar hebben gesteld om op den dag der bevrijding en daarna orde en rust te handhaven c.q. te herstellen". Voor de leiding van de Binnenlandse
Strijdkrachten werden mannen aangesteld met een leidinggevende militaire achtergrond. In Bussum stond de B.S. onder leiding van plaatselijk commandant C. Verhaar, een voormalig legerofficier. Deze werd o.m. bijgestaan door een adjudant: Ch. von Oberndorff. Hoe hecht de band tussen deze twee mannen geweest is blijkt uit de brief die Kees Verhaar ontving in december 1945, toen Von Oberndorff hem schreef door Hare Majesteit te zijn benoemd tot majoor in algemene dienst.

Charles von Oberndorff overleed op 5 oktober 1998.

De Historische Kring Bussum onderzoekt nog de reden waarom deze Hagenaar opmerkelijkerwijs in een functie bij de B.S. in Bussum werd aangesteld. De resultaten van dit onderzoek zullen op de website www.histkringbussum.nl worden gepubliceerd.