Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 21/1 (2005) 2

Bussums Historisch Tijdschrift 21/1 (april 2005) pag. 2


Wat vindt u in dit nummer?

Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op de omslag van de laatste uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift stond een foto van de Kermis op de Brediusdam in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zoals u misschien in de krant heeft gelezen zal niet alleen in verband met de voorgenomen nieuwbouw in het project Landstraat-Noord de kermis moeten verhuizen, maar is het zelfs de vraag of er nog een kermis gehouden kan worden in Bussum. Onbewust bleek achteraf de link tussen verleden en heden. Dit is iets wat de
Historische Kring Bussum voor ogen heeft. De onderwerpen van het Tijdschrift zullen daarop worden gebaseerd. En ook u kunt onderwerpen aandragen!

Deze uitgave staat vooral in het thema van de bevrijding van Bussum die 60 jaar geleden plaatsvond. Aan de hand van eerdere publicaties en met nieuw ontvangen materiaal is een beeld via citaten, illustraties en foto's geschetst van die periode, nu 60 jaar geleden.

Conform de aankondiging in het vorige Tijdschrift treft u in deze uitgave aan het derde deel van De Geschiedenis van Bussum, van onze vaste schrijver Martin Heyne.

De volgende uitgave zal in september uitkomen en heeft als thema Kerken in Bussum. En in december zal het derde Tijdschrift van dit jaar verschijnen, die in het teken staat van 'Bussumse families'.

Rest mij nog om u ook hier te wijzen op de activiteiten die de Historische Kring Bussum nog meer organiseert ter gelegenheid van 60 jaar Bevrijding van Bussum. In het documentatiecentrum van De Historisch Kring Bussum aan de Huizenveg 54 zal een tentoonstelling te zien zijn op donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei a.s. Op de website van de Historische Kring is veel extra informatie te vinden over de bevrijding van Bussum.