Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 19/3 (december 2003) pag. 2


Van het bestuur

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Na de heugelijke tijding dat het bestuur van de Historische Kring Bussum eindelijk weer compleet was melden wij u thans, dat de huidige voorzitter Mariet Piebes om gezondheidsredenen teruggetreden is, een besluit dat we uiteraard respecteren. Reeds nu willen wij haar dank zeggen voor hetgeen zij voor de Kring gedaan heeft. Op de jaarvergadering zal afscheid van haar genomen worden.

Met tevredenheid kunnen we terugzien op de boerderijententoonstelling, waarmee de Historische Kring zich in september manifesteerde in het kader van de Open Monumentendag Bussum. De tentoonstelling in het Documentatiecentrum aan de Huizerweg ging over de 13 voormalige boerderijen die in Bussum nog als zodanig zijn te herkennen. Met name werd ook aandacht besteed aan de bewoners ervan door de jaren heen.

De Open Monumentendag werd om 10.30 uur geopend door wethouder Arie Gouka. De tentooonstelling, georganiseerd door de werkgroep Genealogie/boerderijen, was het enige project in de gemeente die dag. Op de openingsdag ontvingen wij al 130 bezoekers. In totaal zijn er zo'n 350 belangstellenden geweest. De nieuwe fiets-/wandelroute die langs alle boerderijen voert, vond gretig aftrek. De heer Verhoef uit Laren had van vijf boerderijen een tekening gemaakt, deze afbeeldingen sieren de omslag van de boerderijenroute.
Een groot compliment gaat naar de leden van de werkgroep, Nel Krijnen, Truus Elshof en Joke Vos. Zij hebben laten zien, dat je met een kleine groep enthousiaste leden in korte tijd een goede tentoonstelling kan samenstellen. Graag bedanken we hen voor de inzet. Ook het grote artikel gewijd aan de boerderijen in het Contactblad mocht er wezen.

Samenvattend mag best wel eens gezegd worden, dat het de vrijwilligers zijn waarop een Historische Kring drijft. Naast het bestuur houden zij de zaak op de been, zeg maar: levend en vooral levendig, naar wij hopen.

De Documentatie is op vrijdag 2 januari 2004 gesloten.
De nieuwe website van de Kring is: Bussum.geschiedenisbank-nh.nl