Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 13/3 (december 1997) pag. 66


Van de redactie

(van de redactieleden: Johan Klijnman en Joke Vos)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het jaar 1997 zit er weer bijna op. Dit is alweer het laatste Contactblad van dit jaar. We zijn dit keer extra vroeg uitgekomen. Om u de gelegenheid te geven een exemplaar van dit nummer cadeau te doen met Kerst. Of nog beter: geef iemand een lidmaatschap cadeau.

Wij willen graag de schrijvers van artikelen bedanken voor hun inbreng. Zonder hen komt er geen Contactblad uit! Het is voor de meeste leden heel vanzelfsprekend dat drie keer per jaar het blad, vol met gevarieerde artikelen, bij hen wordt bezorgd. Tot nu toe is het de redactie elke keer weer gelukt om een Contactblad van 32 pagina's samen te stellen; dit is het aantal waarbij de drukkosten naar verhouding het laagst zijn. Misschien zijn niet alle artikelen voor iedereen even interessant, maar de redactie is afhankelijk van de schrijvers. Als er niet voldoende of geen aanbod aan artikelen is, komt er geen blad uit. Dus: als u in het Contactblad wilt blijven lezen over het onderwerp dat u sterk interesseert, het dorp Bussum in heden en verleden, schrijf dan eens uw herinneringen aan of vragen over Bussum op en stuur ze naar de redactie.

Niet alleen de schrijvers, maar ook de bezorgers van het blad willen wij bedanken, hun inzet scheelt de kring veel portokosten.

Bij het einde van het jaar staan we ook stil bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Tot slot wensen wij u hele fijne kerstdagen toe en een gelukkig en vooral gezond 1998.