Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 13/2 (1997) 33

Contactblad Historische Kring Bussum 13/2 (september 1997) pag. 33


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 13 nummer 2 * september 1997

ISSN 0920-5683

Inhoud
34 Van de redactie
34 In memoriam Ab Winthorst J Vos
35 Bakkerij Van Breemen, vier generaties vers I. de Beer
50 Smelt Woodland - jager vanuit Bussum J Hekkenberg
52 OpenMmurnentendag 1997
55 De teertonnen T. Brouwer
57 J.W.H. van Wermeskerken M.J.A. van der Heide

Voorblad: het echtpaar P.J.J. van Breemen / H.C. van Blokland met hun dochter Bea in de bakkerswinkel aan de Laarderweg (foto 1955).

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 22 september 1997 * contactavond
Donderdagavond 13 november 1997 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35, 36,38 t/m 42 J.C. van Breemen, pag. 48 M. J. van Breemen, pag. 6 1 M. J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk cadeau-idee? Geef een jaargang Coutactbladen van de Historische Krmg Bussum! Daarmee steuut u tevens de Kring!

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 1997.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudvan de ondertekendeartikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.