Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 72


Voor u gelezen in het Hollands Historisch Magazine nr. 3

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op 19 juni 1999 vindt er in Naarden een grote historische manifestatie annex historische markt plaats met binnen- en buitenactiviteiten, georganiseerd door de stichting Stichtse Geschiedenis, de stichting regionale geschiedbeoefening Noord-Holland en Tussen Vecht en Eem. De Historische Kring Bussum is ook aanwezig.