Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 57-58


De boerderij van de familie Verver

Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Het verhaal begint op 21 december 1871 wanneer Roelof Verver, landbouwer, van mevrouw Maria Kluck-van Blaricum een stuk bouwland met boschhegge koopt. Het stuk grond kostte tachtig gulden. Een kopie van de originele akte is natuurlijk op onze tentoonstelling te zien. In deze akte wordt nog niet gesproken over de Heerenstraat: die kreeg zijn naam pas tijdens de raadsvergadering van 13 augustus 1883. Roelof Verver bouwt op zijn stuk grond een boerderij en een "burgerwoonhuis". Dit woonhuis staat aan de Meentwegzijde. In 1893. na het overlijden van Roelofs eerste vrouw Lammertje Bogaard, wordt de grond toebedeeld aan Roelof Verver. De akte van scheiding en de akte van inventaris naar aanleiding van het overlijden van Lammertje zijn ook in ons bezit en tijdens de tentoonstelling in te zien. De boerdeiij blijft familiebezit want na Roelof erft Everardus Verver de boerderij en na hem de laatste Ververbewoners: Roelof Verver, gehuwd met Clasina de Graaf. Zij krijgen een zoon Evert genaamd en van hem hoorden wij enige leuke anekdotes over de boerderij en zijn bewoners.

     
 
(1998): de deel van de boerderij van de familie Verver.

De boerderij had een kleine woonkamer ongeveer 3 × 3 meter: met 1 tafel en 4 stoelen was het er dan ook vol. Er zat een raam in de kamer. Via de kamer kwam je in de keuken waarvan de vloer was bedekt met straatstenen. Er was ook geen deugdelijke afscheiding tussen de keuken en de deel. want als de koeien met hun koppen schudden vlogen gras en hooi de keuken in.

Evert moest via een trapje naar de zolder boven de koeien naar zijn slaapruimte. Eventuele knechten woonden ook in. De vader van Evert, Roelof, was een echte binnenboer met koeien, varkens en paarden. Er was ook een stier. Wanneer die los brak kwam de hele straat helpen om hem te vangen. Tijdens de oorlog werd er illegaal geslacht bij Bantam en dan werd het geslachte vee bij Verver opgehangen.

Om te voorkomen dat de Duitsers zouden komen kijken, had Roelof aan zijn pereboom een bordje opgehangen met het opschrift 'MOND EN KLAUWZEER': hierdoor bleven de Duitsers uit de buurt van de boerderij.

Roelof ging vaak als eerste op pad 's morgens en het gebeurde dan regelmatig dat de spoorbomen aan de Heerenstraat nog dicht waren. De spoorwegbeambte was dan in slaap gevallen en moest eerst door Verver gewekt worden voordat hij verder kon gaan. De boerderij had vroeger nummer 24. Na 1929 is het nummer 44 geworden: helaas hebben we de juiste datum (nog) niet kunnen achterhalen. Volgens Evert is pas in 1964 het tweede rieten dak op de boerderij gekomen. Dit kan wel kloppen, want tijdens een brand in 1913 brandden wel de hooiberg en de stal af, maar bleef het woonhuis gespaard.

Voor meer informatie over de boerderij, zoals foto's en de stamboom van de Ververs, moet u onze tentoonstelling bezoeken. Uiteraard is er nog veel meer te zien over de Heerenstraat, de huizen en zijn bewoners. De tentoonstelling wordt geopend op maandagavond 26 oktober 1998 om 20.00 uur en duurt tot 27 november. Openingstijden: elke woensdagmiddag van 2 tot 4 uur, elke vrijdagmiddag van 2 tot 5 uur en voor de mensen die werken en toch willen komen kijken zijn wij op woensdag 18 november ook open van 20.00 tot 21.00 uur.

Met dank aan: de heer E. Verver. mevr. N. Krijnen-van Gog, de heer P. Heyen. Verder heb ik gebruik gemaakt van het archief van Ab Winthorst.