Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 40


Lezers reageren: het karretje voor de trommel van ViJos

J.V.M. Out

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Na aanleiding van het artikel van Ina de Beer over ViJos kwam bij de heer J. VM. Out onderstaande herinnering boven.

Mijn vader, Antoon Out, werkte als schilder vaak bij de broeders. Op zekere dag werd hem gevraagd, of hij een karretje wilde schilderen voor de grote trom van de jeugddrumband. De kleuren rood en wit moesten in punten aangebracht worden, net als op de dieptetrommen. Natuurlijk was dit een eervolle opdracht, die pro deo voor het goede doel uitgevoerd moest worden. Mijn vader tekende de punten uit en met rode en witte verf die hij nog in zijn schuur had staan, werden de kleuren ingevuld. Het was een uiterst precies werkje en met zijn tong uit de mond werd het karwei in een paar avonden geklaard. Trots keken we dan ook bij het eerstvolgende optreden van ViJos naar het door vader geschilderde karretje. Daar kwamen ze aan. Voorop de tamboers met de witlrode dieptetrommen, dan de gewone trommelaars en toen ... Maar zagen we het goed? De kleuren op het karretje kwamen niet overeen met de trommen. Met veel inspanning had vader de kleuren rood en wit aangebracht, maar ze zaten op zijn kop. Rood zat boven en wit onder. Op de foto's in het boekje is dit duidelijk te zien, maar een kniesoor die daar op let. Waren wij kinderen de enigen die dit merkten? Toch waren wij trots op vaders werk, ook al smette er een klein foutje aan.