Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 24


Schenkingen van januari en februari 1985

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voorts dienen nog een paar 'losse' schenkingen van januari en februari gememoreerd te worden :

Fabius A.N.J., Geschiedenis van een honderdjarige; zijnde de opkomst van het dorp Bussum (in Gooiland). Geïll. en voorzien van aantekeningen, bijlagen en register, Bussum, Märckelbach 1917.

Stukken betreffende de door het gemeentebestuur van Bussum aanhangig gemaakte grenswijziging tussen de gemeente Bussum en Hilversum. Druk N.V. "de Mercurius" Hilversum. Met kaart.

Enklaar dr. D.Th. en De Vrankrijker dr. A.C. J. Geschiedenis van Gooiland dl. II en III. Uitg.Mij "Parnassus" Amsterdam 1940. [Wie weet nog te komen aan het ontbrekende deel I ?]

Diverse jaargangen Tussen Vecht en Eem, en het Regionaal-historisch tijdschrift Holland.

Foto's:
- "Spieghelzichtt" aan de Nw Hilversumseweg ±1912
- "Maria's Heuvel" omstreeks 1900. Het terrein van de villa besloeg de grond tussen de J. Evertslaan en de Heuvellaan.
- "Mariënburg" met pensionaires uit 1889.