Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 1/2 (1985) 24 (i)

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 24


De Luitgardeschool

M. Jensma-Marx

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De familie van Mejuffrouw J.J. van Eybergen, de laatste directrice van de Luitgardeschool, die eind 1984 overleed, was zo vriendelijk foto's en andere bescheiden betreffende de Luitgardeschool aan de Historische Kring Bussum over te dragen.

De Luitgardeschool is 40 jaar lang, van ±1921 tot 1961 een begrip in Bussum geweest. De meisjes, intern of extern, kregen naast de uitstekende theoretische opleiding, enigszins in de geest van de latere MMS, ook de gelegenheid zich practisch te ontwikkelen: koken, naaien, voedingsleer e.d.

De 4-jarige opleiding kon met een schooldiploma afgesloten worden. De eerste directrice was Mejuffrouw A.F. Dudok van Heel; zij werd in 1931 opgevolgd door Mejuffrouw T. Duyvendak, die op haar beurt in 1941 werd opgevolgd door Mejuffrouw Van Eybergen.

De school, aanvankelijk gevestigd op de Nieuwe 's Gravelandseweg 11, werd omstreeks 1935 verplaatst naar Nwe 's Gravelandseweg 21.

De ontvangen gegevens hebben voornamelijk betrekking op de periode 1940-1961. De Historische Kring Bussum probeert deze gegevens nog wat aan te vullen en uit te breiden. Vooral gegevens uit de periode 1921-1940 zouden zeer welkom zijn, zodat een uitgebreider artikel in de toekomst mogelijk zal zijn.

De schenking, een opgave van 22 genummerde 'bescheiden', beslaat een grote hoeveelheid interessant materiaal, zoals leerlingenschriften, stempels (van de Luitgardeschool), schoolvlag, herdenkingsbord 1961, aangiftebiljetten van leerlingen, documenten uit de Duitse bezettingstijd, receptiealbum 1941, veel fotomateriaal, programma's van Kerstvieringen, Luitgardelied enz.