Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 1/2 (1985) 17

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 17


Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud

Thijs Heslenfeld (Gooi- en Eemlander)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. 
Zie ook het volgende artikel (pag. 18-21).

GOOI- EN EEMLANDER 5-2-85

AMATEUR-HISTORICUS VREEST BESCHADIGING
Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud

BUSSUM - "Een klein mijlpaaltje". Dat is de omschrijving die de Bussumer M.J.M. Heyne geeft aan de ontdekking van een stukje eeuwenoude weg in Bussum. Het einde van de huidige Vosmaerlaan blijkt namelijk een overblijfsel te zijn van de Hooge Bussemerweg, die op een kaart uit 1521 al terug te vinden is. Volgens Heyne betreft het hier een unieke vondst, vooral omdat het weggetje nòg steeds als voetpad dienst doet.

Dit unieke stukje geschiedenis van Bussum kwam voor het eerst aan het licht tijdens de inspraakavond over het bestemmingsplan Jan Tabak, die twee weken geleden werd gehouden. Een bewoonster van de Brediusweg, mevrouw J. van Nieuwstadt, wees wethouder drs. F. Witkamp toen op de aanwezigheid van de holle weg. Zij vroeg de wethouder ervoor te zorgen dat het weggetje niet zal worden bestraat, omdat het historische waarde heeft.

Witkamp verklaarde daarop de zaak te gaan onderzoeken. Hij betwijfelde echter of er stafkaarten zouden zijn waarop het weggetje al te vinden is. Verder zei hij dat er geen plannen zijn om het weggetje te gaan bestraten.

De heer Heyne. lid van de Historische Kring Bussum, besloot daarop in de archieven te duiken. Enthousiast vertelt hij over de geschiedenis van de Hooge Bussemerweg: "De naam Bussum is al bekend van vóór de 16e eeuw. Het toenmalige Hoog-Bussem lag echter op een andere plaats dan het tegenwoordige Bussum. Oud-Bussem werd een paar keer aangevallen en platgebrand. Daarom verhuisden de bewoners in de loop van de 16e eeuw naar het westen, naar de plek van het tegenwoordige Bussum".

Hofstede

"De benaming Hoog-Bussem stierf vervolgens uit. Van het oude Bussem is nu nog een hofstede overgebleven: Oud-Bussem. Deze ligt vlakbij de hemofiliekliniek, bij de Oud Blaricummerweg. De verbinding tussen het oude en het nieuwe Bussum heette de Hooge Bussemerweg, en liep helemaal door tot Huizen. Het was een belangrijke route, waarvan veel gebruik werd gemaakt. De voormalige bewoners van Oud-Bussem bleven bijvoorbeeld hun oude grond verbouwen, zodat ze dagelijks over de Hooge Bussemerweg trokken.

Langzaam maar zeker raakte de route uitgesleten. zodat een holle weg ontstond. Het unieke van het nu gevonden stukje weg aan de Vosmaerlaan is volgem Heyne vooral dat het weggetje nog "tameiijk authentiek" is. In de loop der tijd werden grote delen van Bussum en Naarden afgegraven, waardoor het karakter vm het gebied ingrijpend veranderde. Een groot gedeelte van de Hooge Bussemerweg verdween op die manier.

Protest

Zoals gezegd vond Heyne de Hooge Bussemmerweg terug op een kaart uit 1521, de zogenaarnde Ronde Kaart. Maar ook andere kaarten toonden het bestaan van de weg aan. Een mooi voorbeeld is de kaart van Albertus Perk uit 1843. Ook daarop is de Hooge Bussemerweg aangegeven. "Albertus Perk was agent van het domein te Hilversum en had toegang tot alle archieven en dergelijke. Het feit dat de weg op zijn kaart voorkomt is dan ook het onomstotelijke bewijs dat we hier een stukje van de Hooge Bussemerweg hebben gevonden", zegt Heyne.

De amateur-historicus zegt, evenals mevrouw Van Nieuwstadt bang te zijn dat de gemeente het historische stukje grond zal beschadigen. "Ik wil haar protest graag ondersteunen. In het bestemmingsplan Jan Tabak staan voor deze plaats groenvoorzieningen gepland en je weet maar nooit wat voor esthetische waarden de gemeente erop na houdt. Dit pad verdient het om gerespecteerd te worden Het is toch prachtig zo? Er kunnen kinderen spelen melen en je kunt er heerlijk wandelen. Je moet er niet aan denken dat ze hier tegelpaden en grasbermen gaan aanleggen."

Op een stuk grond pal naast het eeuwenoude weggetje zal binnenkort een aantal bungalows worden gebouwd. Heyne zegt dat jammer te vinden. "Maar je moet wel reëel blijven. Als die bungalows niet te dicht tegen het paadje komen, is het natuurlijk nog best te doen. Ik hoop alleen dat de gemeente wel eisen zal stelIen om het karakter van het weggetje zo weinig mogelijk aan te tasten".

Overbodig

Gemeentevoorlichter Simon Zwart zegt in een reactie op de woorden van Heyne dat de vrees van mevrouw Van Nieuwstadt en de heer Heyne overbodig is. "Meneer Witkamp heeft tijdens die inspraakavond al gezegd dat er geen sprake is van bestraten. En wat dat woord groenvoorziening betreft zoals het stuk Vosmaerlaan er nu bij ligt is het al een groenvoorziening. Er hoeft dus helemaal niets aan veranderd te worden. Het is een leuk nieuwtje, maar er is geen enkele reden tot ongerustheid."

De heer Heyne schreef uiteraard een uitgebreider versie van dit kranteartikel, waarbij wij aantekenen dat Perk de loop van de Hooge Bussummerweg anders aangeeft (red.)