Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 1/2 (1985) voorwerk pag i

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) voorwerk pag. i


Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

contactblad historische kring bussum
Jaargang 1 nr. 2 mrt. '85


I N H O U D
1 A.C.J. de Vrankrijker, Er is wat op gang gekomen
2 Van de redactie
3 Het Gooische Lied; Het landelijk schoon
5 Mevr. Wisse-Leupen een eeuw oud (1935)
6 M. J.M. Heyne, Over Bussum een boekje open gedaan (slot)
9 Marcus van der Heide, J.D.C.van Dokkum Bussum's ingezetene 1915-1920
13 Els Witteveen/Coby de Jong, De Doopsgezinde Gemeente Bussum
17 Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud (Gooi- en Eemlander 5-2-85)
19 M.J.M. Heyne, De Hooge Bussemmerweg
22 Negende boek van Jacqueline Doorn
24 M. Jensma-Marx, De Luitgardeschool
25 21-2-85: Mevr. A.H. Landheer 100 jaar
26 Regionale activiteiten.

Verantwoording illustraties:
Afbeelding omslag: origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr. G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussum van 20 april 1879 tot 16 juli 1882.
Bouwtekening van Kruisweg pg. 15 Archief Doopsgezinde Gemeente
Foto Vosmaerlaan pg. 18 Fotopersbureau Stevens Hilversum
Plattegrond pg. 21 M. J. M. Heyne