Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 91


Voor u gelezen
(H.J. Haafkens: Jeugdkapel, "De heer is op deze plaats")

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het boekje is uitgegeven in mei 2000 ter herdenking van het feit dat honderdvijfentwintig jaar geleden Susanna Maria van Woensel Kooy, de stichteres van de jeugdkapel Meentweg 54, werd geboren. De schrijver is de heer H.J. Haafkens. Hij studeerde bouwkunde aan de H.T.S. en is geïnteresseerd in kerkarchitectuur en restauratie van kerkgebouwen. Hij is verbonden aan de Spieghel kerkgemeente. De tientallen mensen, die hem hebben geïnformeerd over de kapel worden met name genoemd in het voorwoord.

Achtereenvolgens komen aan de orde: het leven van mevrouw S.M. van Woensel Kooy en haar betekenis voor de jeugdkapel, een aantal gebeurtenissen van de afgelopen tachtig jaar. een uitleg van de architectuur, de opvattingen van de architect de heer Th. Rueter en de veranderingen, die aan het gebouw hebben plaats gevonden. Het boekje bevat veel foto's van de jeugdkapel, en een vijftal schetsen van de originele situatie en de verbouwingsplannen. Het draagt bij aan de kennis van de geschiedenis van Bussum. Het boekje ligt ter inzage op onze documentatie-afdeling, Huizerweg 54. en is op zondag verkrijgbaar bij de Spiegelkerk.