Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 85


Vliegveld Hilversum

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Een van de andere activiteiten van de heer W. Buising betreft de geschiedenis van het vliegveld Hilversum gedurende de oorlog. Hij is al lange tijd bezig onderzoek te doen naar alles wat zich vanaf de oprichting in 1936, de mobilisatietijd, tot eind 1945 daar afgespeeld heeft. Zijn er leden die hem op weg kunnen helpen met gegevens over het vliegveld, misschien wel met foto's of ervaringen die men zelf opgedaan heeft. Mogelijk hebben er mensen daar gewerkt via bouwfirma's uit Bussum. Hij is geïnteresseerd in alles wat dit vliegveld aangaat, omdat het een heel erg moeilijk onderwerp blijkt te zijn. Het vliegveld is nooit zo heel actief gebruikt door de Nederlandse Luchtmacht voor de oorlog of daarna door de Duitse Luftwaffe. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld de vliegvelden Soesterberg of Schiphol.

Wellicht kunt u hem helpen bij de volgende vragen:
1. Is er wat bekend over het vooroorlogse noodlandingsterrein dat op de grens tussen Hilversum en Bussum lag (ten westen van Bussum in de Hilversumse Meent).
2. Is er wat bekend over de familie van de dienstplichtig soldaat Tjeerd van Dijk uit Bussum, die op 10 mei 1940 het leven liet tijdens de aanval op vliegveld Hilversum.
3. Zijn er gegevens bekend van het vallen van (engelse) bommen in de nacht van 8 op 9 maart 1942 in of bij Bussum?
Uw reacties kunt u richten aan de redactie van dit blad, die over zijn adres beschikt.