Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 74


Belangrijke data voor 2001 - noteer ze vast in uw agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Woensdag 18 januari 2001 NIEUWJAARSBIJEENKOMST,
Donderdag 29 maart 2001 de JAARVERGADERING, na de pauze vertonen wij dia's uit eigen archief.
Woensdag 13 juni 2001 contactavond. Op deze avond vertelt de heer M. Haas wat er verder met de WATERTOREN gaat gebeuren.
Donderdag 18 oktober 2001 contactavond. Deze avond moeten wij nog invullen, maar wij hopen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in ons informatie/documentatiecentrum aan de Huizerweg no. 54 te Bussum. De contactavonden zijn voor zowel leden als niet leden.
GRAAG TOT ZIENS!