Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (2000) 74 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 74


Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Vorig jaar om deze tijd vroegen wij ons af wat het jaar 2000 ons zou brengen. Inmiddels is dit bekend. Voor onze kring was het een goed jaar, het ledenaantal bleef ongeveer gelijk en meer mensen wisten ook ons documentatiecentrum te vinden. Ook ontving de kring weer veel nieuwe aanwinsten. Wij hopen dat ook 2001 een goed jaar wordt. Het bestuur is al druk doende om onze contactavonden in te vullen. U krijgt hierover begin januari een schrijven. We ontvingen vele positieve reacties op ons vorige nummer en hopen dat ook dit nieuwe nummer uw goedkeuring kan wegdragen.

Deze keer het beloofde artikel van Arie Gouka, Martin Heyne schrijft over de renbaan en Ina de Beer had een gesprek met de gebroeders Peters. Mevrouw Langemeijer vraagt zich af of er nog koetshuizen bestaan in het Spiegel en meneer Van Veen beschrijft zijn herinneringen aan Tanah Abang. Verder nog wat korte berichten, enfin genoeg leesplezier zou ik zo zeggen. Dan wil ik u namens het bestuur en de redactie hele fijne feestdagen toe wensen en blijf vooral schrijven. Onze plank is weer leeg en met mei willen we weer graag een boekje uitbrengen.