Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (2000) 1

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 1


Inhoud en agenda

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 16 nummer 1 * mei 2000

ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
2 Terugblik op de jaarvergadering J.M. Vos-Bogaard
3 Paardensport in Bussum (1) M.J.M. Heyne
7 Gegevens voor een tentoonstelling
8 Onheil uit de lucht J. H.M. Klijnman
11 Driestweg 13 J.M. Vos-Bogaard
12 Die van Lage Bussum
13 De tentoonstelling Bussum volgens Winthorst G.M. Langemeijer
14 De torenklok van het oude raadhuis J. Horst
15 De Bussumse Winkeliers Tentoonstelling Buwito J.M. Vos-Bogaard
20 Lezers reageren: Buwito D. Albach
23 De ontstaansgeschiedenis van het Spiegel G.M. Langemeijer
26 In memoriam Frans van Giessen C. de Jong
27 Gevelstenen N. Langemeijer
31 100 jaar Gooise kinderboeken (1897-1997) M.J.A. van der Heide

Voorblad: koninklijk bezoek aan de renbaan. Zie het artikel pagina 3 vlgg.

Agenda

Donderdagavond 8 juni 2000 * contactavond (zie programma op pag. 2)
Dinsdagavond l0 oktober 2000 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54
De invulling van deze laatste avond wordt nog bekend gemaakt.

Op zaterdag 20 mei 2000 wordt de open dag van Tussen Vecht en Eem gehouden in Bussum. U wordt van alle activiteiten op de hoogte gehouden in de pers en het blad van T.V.E. Noteer deze datum vast in uw agenda. Zie voor het programma de omslag.

 

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 3 t/m 6 M.J.M. Heyne, pag. 8 brandweer Bussum, pag. 12 mevr. D. Stalp-Ruizendaal, pag. 15 t/m 20 Th. Kort. pag. 23 en 24 G.M. Langemeijer, pag. 27 t/m 29 mevr. N. Langemeijer, pag 31 M.J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Historische Kring.

Kopij voor het zomernummer graag inleveren vóór 1 juli 2000.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.