Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 43-44


Lezers reageren:

De kerkelijke gezindten van de Bussumers

Bert de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Alhoewel de bevolking vrijwel geheel rooms katholiek was, woonden er toch altijd wel enkele gereformeerden in het dorp. Opvallend is dat deze mensen vrijwel allen een echte achternaam hadden (dus niet Pieter Dircksz maar Pieter Ledder).

Frappant is dat de oudst bekende kerkelijke inschrijving van een Bussumer voorkomt in het trouwboek van de NG-Kerk te Naarden en wel: 21 juni 1609 gehuwd Heijndrick Dirckss en Angslen Hermens, van Bussem.

In dit trouwboek komen over de periode 1609- 1700 toch nog 74 inschrijvingen voor waarin Bussumers worden genoemd. Over de periode 1700-l800 zijn 40 inschrijvingen bekend.

Voorkomende namen zijn Boor, Perk, Nagel, Schalk en natuurlijk Ledder.

Wanneer nazaten van deze families trouwden met rk Bussumers werden zij zelf ook veelal rooms katholiek. Uitvoerige informatie over deze families is terug te vinden in de kerkelijke registers (DTB-registers) in het stadsarchief te Naarden.