Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 33


Inhoud

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 15 nummer 2 * september 1999
ISSN 0920-5683

Inhoud
pagina
34 Van de redactie
34 100 Jaar vrijwillige brandweer Bussum J. H. M. Klijnman
35 Handwasserij aan de Bussummervaart I. de Beer
40 Nieuwe aanwinsten van de afdeling documentatie
43 Lezers reageren: de eerste school in Bussum B. de Beer
45 Touringcaronderneming Bussums Bloei J. M. Vos-Bogaard
51 Bevordering van festiviteiten in Bussum 1Buwito J.H.M. Klijnman
57 Genealogische werkgroep B. de Beer
59 Blokbrandweer (hulpbrandweer) J. H.M. Klijnrnan

Voorblad:
de ploeg van de brandweer, deelnemer aan de grote reclame-optocht op zaterdagmiddag 29 september 1956, hier op de Laardenveg ter hoogte van het Oosterpad. Zie voor meer informatie het artikel pagina 51 vlgg.

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Dinsdagavond l2 oktober 1999
contactavond
aanvang 20.00 uur Huizerweg 54
---------------
Een inlegstrookje vermeldt:
Geacht lid,
De ledenavond van dinsdagavond 12 oktober wordt vervroegd naar dinsdagavond 5 oktober aanvang 20.00 uur.
U bent dan van harte welkom bij de brandweertentoonstelling die gehouden wordt in het gemeentehuis van Bussum Brinklaan 35 ingang bestuursvleugel.
Oud-brandweercommandant de heer A. van der Kruit is deze avond aanwezig om U uitleg te geven over de tentoongestelde attributen en eventuele vragen te beantwoorden.
Dus kom op 5 oktober naar onze contactavond in het gemeentehuis!
---------------

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 52 t/m 63 brandweer Bussum, pag. 35 t/m 37 mevr. T. Vink-Bogaard, pag. 38 mevr. I. de Beer, pag 45 en 47 t/m 49 de heer G. Willemse, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór l november 1999.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106. 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.