Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (1998) 32 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (mei 1998) pag. 32


Project 'Rondom Walden'

Mariet Piebes

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In 1998 is het honderd jaar geleden dat in in Bussum de kolonie Walden werd gesticht, een leef- en werkgemeenschap van "schrijvers, bakkers en een boer".

Onder het motto "edele arbeid, zuivere ziel" werd intellectuele arbeid gecombineerd met werk op het land; de grond was eigendom van alle kolonisten en op papier werd de loondienst afgeschaft. Men besteedde veel aandacht aan goede voeding, gezondheid en milieu en men was solidair met minder bedeelden.

De kolonie werd al in 1907 failliet verklaard. Walden leek verleden tijd, ware het niet dat de geschiedenis het tegendeel bewezen heeft.

Van 31 mei tot 21 juni 1998 wordt Bussum grootscheeps herdacht dat Walden 100 jaar geleden is opgericht. De Historische Kring draagt bij aan het programma door haar medewerking te verlenen aan een tentoonstelling over leven en werk van Frederik van Eeden in de bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen gedurende deze periode. Voor het verdere programma: zie de huis-aan-huis-brochure die medio mei verspreid zal worden.