Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (mei 1998) pag. 8


Lezers reageren: het vuilnisbosje

H.J. van Welsen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In het Contactblad van mei 1997 stelde mevr. J.R. Bus-Degger in haar artikel over 'het vuilnisbosje' de vraag of er Bussumers iets weten over geschutsopstellingen op de heide aan het eind van de Laarderweg in 1914-1918.
Het antwoord moet luiden: Sinds plm. 1900 is het geschut uit de vestingwerken (zoals de bastions van Naarden, maar ook de werken I t/m V van het zgn. 'Offensief van Naarden') verplaatst naar opstellingen in het terrein tussen de forten. De forten waren daarmede van 'artilleriesteunpunten' 'infanterie-steunpunten' geworden.

Vanaf Huizen was er via de zuidrand van Bussum een stelsel van loopgraven en andere veldversterkingen aangelegd, dat tussen Naarden en Muiden aansloot op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Resten van deze stellingen noemt mevrouw Bus in haar artikeltje.

Deze versterkingen maakten deel uit van de vóórstelling van Naarden en behoorden dus - evenals Naarden - tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De zogeheten Stelling van Amsterdam lag iets westelijker: deze begon bij Muiden en verliep vervolgens via Weesp-Nigtevecht naar Abcoude en verder om Amsterdam heen, om bij Edam weer bij de toenmalige Zuiderzee uit te komen.