Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (mei 1998) pag. 2


Algemene ledenvergadering

Mariet Piebes

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op maandag 23 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum plaatsgevonden. Het was een druk bezochte vergadering, waar een kleine 50 leden aanwezig waren; actieve en belangstellende leden die het bestuur veel vragen stelden, met name over de financiële toestand en de activiteiten van de Historische Kring.
Al met al blijkt die financiële toestand redelijk positief te zijn. Wel is besloten om met ingang van 1999 de contributie te verhogen tot f 30,- per jaar.

Natuurlijk werden er ook bestuursleden ge- en herkozen. Het belangrijkste is het terugtreden van onze voorzitter Gerard Dijker: wegens gezondheidsredenen kan hij niet langer het voorzitterschap waarnemen. In de ALV hebben wij hem al alle moed, kracht en sterkte toegewenst die hij in deze moeilijke periode nodig heeft, en vanaf hier bevestigen wij dat nog eens. Derhalve ziet de samenstelling van het bestuur er nu als volgt uit
Mariet Piebes: voorzitter
Erik Droogleever Fortuyn: secretaris
Jos Heetebrij: penningmeester
Coby de Jong: lid, vertegenwoordiger van de werkgroepen
Joke Vos: vertegenwoordiger van het Contactblad.

Erik Droogleever Fortuyn is voor velen van u een onbekende. Hij is gepensioneerd jurist, en zeer geïnteresseerd in historie: hij bezoekt regelmatig het informatiecentrum, en studeert nu geschiedenis. Een ware aanwinst dus!

Zoals u ziet is de functie van vice-voorzitter vacant: iets voor u?

Verder is afgesproken dat de heer Herman Bierman in de loop van dit jaar de financiële administratie zal overnemen van de heer Frans Roeten. Wij zijn gelukkig met het aanbod van Herman Bierman, en hebben alle vertrouwen in zijn deskundigheid!

Bussum, april 1998
Mariet Piebes