Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 22/2 (2006) 4-5

Bussums Historisch Tijdschrift 22/2 (september 2006) pag. 4-5


Wat vindt u in dit nummer?

Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Het Spiegel, gelegen aan de westzijde van de spoorlijn die Bussum doorsnijdt, is wellicht het meest kenmerkende gebied van Bussum.

Dit nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift besteedt veel aandacht aan het Spiegel, zonder volledig te kunnen en willen zijn. Voor het Spiegel als thema is gekozen omdat dit jaar het Spiegel extra in de belangstelling staat vanwege de herziening van het bestemmingsplan Spiegel-Prins Hendrikpark, maar ook vanwege de verkeersmaatregelen welke in het gebied worden getroffen. En nog vorig jaar werd het Spiegel aangewezen als beschermd dorpsgezicht, hetgeen nu verder beschermend wordt vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.

In dit nummer vindt u als inleiding een beschrijving van de ontwikkeling van het Spiegel. Veel gebruik is daarbij gemaakt van de in overvloed beschikbare en vaak prachtige illustraties welke bij de Historische Kring, maar ook via de website van de Openbare Bibliotheek beschikbaar zijn.

De fietsroute door het Spiegel die de Historische Kring Bussum gelijktijdig met het verschijnen van dit Tijdschrift uitgeeft, belicht vele prachtige plaatsen in het Spiegel. De achtergrondinformatie wordt uitgebreid weergegeven in het Tijdschrift.

Willem Kloos en Bussum. Alle literaire kopstukken van de Beweging van '80 hebben in Bussum gewoond en gewerkt, waaronder ook Willem Kloos. Hoe verliep zijn leven en zijn relatie met Bussum en diens - bekende - inwoners? En enige tijd woonde Willem Kloos, hoe kan het anders in dit nummer, ook in het Spiegel.

Daarna neemt onze vaste schrijver Martin Heyne u in De geschiedenis van Bussum deel 6 mee naar de openbare diensten en voorzieningen in de 19e eeuw.

Tot slot is de nieuwe Layout u waarschijnlijk niet ontgaan. Wij hopen zo nog duidelijker de bijdragen van de schrijvers en het illustratiemateriaal te kunnen weergeven.