Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 28/2 (augustus 2012) pag. 3

Wat vindt u in dit nummer?

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De Open Monumentendagen 2012 hebben als thema ‘Groen van Toen’, wat onder meer tot uiting komt in dit nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. In Bussum kunnen wij daarvan nog volop genieten. Bij ‘groen’ denken we uiteraard aan de mooie wijk het Spiegel met veel oude bomen en tussen het Bussumse centrum en het Brediuskwartier ligt een fraai park met monumentale begroeiing, en de heerlijke natuur rondom Bussum biedt prachtig groen in vele verschijningsvormen.

In dit tijdschrift beginnen we in de villawijk het Spiegel. Het omslag biedt vanaf de toenmalige Mariaheuvel, op de grens met de meent, een mooi uitzicht op Bussum van een eeuw geleden. Klaas Oosterom beschrijft in de artikelen ‘De groene wijk het Spiegel’ en ‘Groene ruimten in het Spiegel’ het ontstaan van het Spiegel en hij leidt u langs enkele bijzondere villa’s en groene historische locaties.

Twee deskundigen van de afdeling Ruimte van de gemeente Bussum beschrijven in het artikel ‘Bomen in het Spiegel’ de historische veranderingen in het Spiegel, van land- en bosbouwgronden tot woonwijk, en zij geven enkele beschrijvingen van monumentaal groen in het Spiegel.

Onder de kop ‘Toekomst van Bussums monumentale Park veilig of niet? Particulier en publiek groen’ beschrijft Jenika van der Torren na een korte blik op het Spiegel, de ontwikkeling van groen in het Brediuskwartier. Het Bilderdijkplantsoen en het naastgelegen gebied het Mouwtje komen aan bod, en met name wordt de door de gemeente aangebrachte ‘knip’ beschreven en ter discussie gesteld.

Jaap van Welsen richt in ‘Schansen uit de Eerste Wereldoorlog op de Bussumerheide’ uw blik op de heidevelden aan de zuidrand van Bussum, en hij beschrijft het militaire ‘groen van toen’. Ten slotte wordt in het artikel ‘Gijzenveen en Werk I’ door Luud Wierenga een schets gegeven vanaf het ‘groen van toen’ naar het ‘groen van de toekomst’, zoals dat door het Goois Natuurreservaat wordt voorbereid in het grasland tussen Bussum en de Hilversumse Meent.

De redactie van het Bussums Historisch Tijdschrift hoopt u met deze uitgave een interessant tijdschrift te bieden, aansluitend op het thema van de Open Monumentendagen in Bussum.