Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 25/3 (augustus 2009) pag 24


Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Historische Kring Bussum
Opgericht 7 juni 1983
Routebijlage bij Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 25 nr. 2 - augustus 2009
Losse verkoop €2,50

Auteursrecht voorbehouden: Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

BESTUUR
Voorzitter: Adriaan Branderhorst
Wnd. secretaris: Klaas Oosterom
Vice voorzitter: Jan Lieste
Penningmeester: Peter Heyen

Uitgever: Historische Kring Bussum, Werkgroep Open Monumenten Dag
Vormgeving: Maaike Witzel (www.witzel.nl)
Fotografie & beeldmateriaal: Historische Kring Bussum, Archief Martin Heyne, Streekarchief Naarden - Collectie Winthorst
Bronnen: Lars Wieringa, ‘Prijsvraag voor een gemeentehuis’, in Bussums Historisch Tijdschrift, 22 (2006), no. 3
• Bouwkundig weekblad, 80 (1962), no. 16, p. 329 e.v.
• Gerard Langemeijer, ‘De Eslaan periode 1880-1905’, in Contactblad van de Historische Kring Bussum, 4 (1988), no. 1
• Jaap van Welsen, ‘De familie Tramontina’, in Bussums Historisch Tijdschrift, 25 (2009), no. 2
• Nel Krijnen-van Gog, ‘Villa Corrie aan de Vlietlaan’, in Bussums Historisch Tijdschrift, 25 (2009), no. 2
• Gerard Langemeijer, ‘Villa Delta’, in Contactblad van de Historische Kring Bussum, 4 (1988), no. 2, 4
• Gerard Langemeijer, Het Spiegel in kaart gebracht (Vereniging Vrienden van het Spiegel, 1990)
• Johannes de Haan, Gooise Villaparken (Schuyt en Co, 1990)
• M.J.M. Heijne, ‘De vervallen huisjes aan de Veldweg’, Contactblad van de Historische Kring Bussum, 14 (1999), no. 3
• M.J.M. Heijne, Verdwenen dorpsbeelden (Bussum, Boekhandel Los, 1997)
• A. Gouka en M.J.M. Heijne, ‘Wilhelminafontein’, in Contactblad van de Historische Kring Bussum, 16 (2000), no. 2 en 3
• G.M. Langemeijer, ‘Tentoonstellingshandleiding Geschiedenis van de Wilhelminafontein’, maart 1994, archief HKB
• A.C.J. de Vrankrijker, Bussum in oude ansichten (1963) • Groet uit Bussum-Naarden, een eeuw verstreken (Hannaboek, 2008).

Druk: Drukkerij TenSet Bussum

Bereikbaarheid Documentatiecentrum
Adres: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum Telefoon: 035-69 129 68
Openingsuren:
Maandagmorgen van 9.00-12.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.historischekringbussum.nl

Lidmaatschap & abonnement
De (minimum) contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent wordt dit bedrag met € 4,10 portokosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid door overmaking van genoemd bedrag op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum, met vermelding van ‘nieuw lid’ en uw volledig adres.
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het verenigingsblad van het lopende jaar.
Opzegging geschiedt schriftelijk vóór 1 december.

Verenigingsblad: Bussums Historisch Tijdschrift
Losse nummers van het verenigingsblad zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij het documentatiecentrum en bij Boekhandel Los te Bussum.

Foto omslag: Brinklaan richting Naarden, ter hoogte van de Nieuwe Brink
Kaart pagina 20/21: Kadastralekaart uit 1824
Kaart pagina 12/13: “Verfraaiingkaart”, kaart uit 1884