Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 25/1 (april 2009) pag. 3


Wat vindt u in dit nummer?

Dit keer geen themanummer, maar diverse mooie artikelen

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Bussum kende een tijdlang een bijzonder soort politie, de in Bussum gelegerde marechaussee-brigade. Jaap van Welsen beschrijft de geschiedenis van de brigade, met speciale aandacht voor de rol in de Bussumse samenleving, zoals het in bedwang houden van de uitgaande jeugd.

Misschien bent u er al vaker zonder na te denken langs gelopen, de betonnen fundamenten op de Fransche Kamp. Klaas Oosteroom weet te vertellen waarom ze opgericht werden en waar ze voor dienden.

In eerdere tijdschriften stonden al artikelen over de geschiedenis van hotel-restaurant De Rozenboom. Nel Krijnen-van Gog vertelt nu over de laatste periode, vanaf de eerste wereldoorlog tot nu. In deze periode heeft het gebouw ook tijdelijk als ziekenhuis dienst gedaan.

Door het ontbreken van betrouwbaar kaartmateriaal is er nog geen studie gemaakt van de historie van de Naarder en de Bussummer Eng. Martin Heyne voorziet in deze lacune. Door vergelijkingen met andere gemeenten en het volgen van het stratenpatroon reconstrueert hij de grenzen.

Tenslotte verdiepte Klaas Oosterom zich in de geschiedenis van het gereformeerde kerkje aan de Iepenlaan. Zijn verhaal maakt duidelijk waarom het de bijnaam ‘het Dolle kerkje’ kreeg.