Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 64


Open Dag TVE op 22 september 2001

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De Stichting Tusen Vecht & Eem (TVE) organiseert op zaterdag 22 september 2001 de Open Dag 2001 in het raadhuis van Hilversum. Er is een aantrekkelijk programma met als thema 'De waarde van het behoud van historische bebouwing'. In een forumdiscussie zal ingegaan worden op de vraag hoe de participatie van de burgers kan worden bevorderd.

Het programma:
9.30 uur Ontvangst met koffie in het raadhuis
10.00 uur Openingswoord door de voorzitter van TVE dhr. dr. H.C.M. Michielse
10.10 uur Welkomswoord door de burgemeester van Hilversum
10.15 uur Inleidingen over het thema van de dag
- ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, De waarde van het behoud van historische bebouwing.
- drs. Lydia Landsink, Hoe kunnen particulier initiatief en overheid samenwerken m.b.t. het behoud van historische bebouwing?
- Maarten Min, Het behoud van historische bebouwing in Hilversum.
11.30 uur Forumdiscussie o.l.v. drs. Karel Loeff m.m.v. de drie sprekers over de vraag: 'Hoe kan participatie van burgers bij het behoud van historische panden en bebouwing bevorderd worden?'
12.30 uur Aperitief en lunch
14.00 uur Wandelexcursie in een viertal groepen vanaf het raadhuis langs interessante straten/monumenten in Hilversum.
16.00 uur Afsluitend concert
16.30 uur Sluiting

De deelnameprijs van de Open Dag bedraagt f 25,-- over te maken op girorekening 3892084 t.n.v. Tussen Vecht en Eem, Bussum.

Belangstellenden kunnen de aanmelding voor deelname richten aan: TVE, Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum.