Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 54-55


Een kaartje aan de wand (2)

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

In het Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 17, nr. 1 (mei 2001), pag. 27-29 staat een artikel over het kaartje binnen Huizerweg 54. Het bleek een wat moeilijk leesbaar verhaal. Om de tekst te verduidelijken had ik er een afbeelding van de kaart aan toegevoegd. Helaas is deze niet in het Contactblad terecht gekomen. Dit geeft mij de gelegenheid om nog wat meer te vertellen over het kaartje en de kaartenbakken.

Laten we samen de kaart nog eens bekijken. We vermoeden dat deze rond 1830 ontstaan is.

U ziet in de linker bovenhoek het oude Wilhelminaplantsoen, vroeger de Veerkamp genoemd. Onze huidige Veerstraat heeft daar nog mee te maken! Op de kaart heb ik recent nog enkele straatnamen ingetypt, zodat we ons beter kunnen oriënteren. De mensen die vroeger zondags ter kerke gingen deden dat in de kapel en zullen daarom misschien gesproken hebben over de Kapelstraat. De ene echt oude straatnaam is den Brink. Dat stond echt zo op de oude kaart van 1830.

Verder zien we heel veel getallen, bijvoorbeeld 165, 166 en 272. Officieel genaamd "kadastraat nummers". De nummers 164, 165 en 166 behoorden bij percelen van J. van Zon en betroffen bouwland. Zo maar midden in het dorp! De nummers B 155 en B 156 hoorden toe aan Jan van Thienen, de grote voorvechter voor Bussums onafhankelijkheid van de stad Naarden. Via dat kaartje aan de wand en het kaartenbakje in de kast valt heel veel op te sporen, maar het is niet altijd makkelijk omdat de gronden van eigenaar wisselden, ook door huwelijk. Het kaartje is ook maar beperkt. De boeren uit het dorp gingen via onder andere de Veldweg naar hun gronden in de Achterbuurt (het huidige Spiegel), waar ruim de helft geschikt was als bouwland. Zeker niet het beste bouwland.

Ik maak u graag attent op de lijst der zielen van de gemeente Bussum van 1855. Respectievelijk gesorteerd per familienaam en per huisnummer.

Ten slotte
U zult wel begrepen hebben, dat in het Contactblad van mei 2001 op blz. 28 in de rechter kolom een tikfout is geslopen: het jaartal 1924 moet 1824 zijn.