Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 29


Mededelingen

Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op zaterdag 15 september is er een grote manifestatie op het Wilhelminaplantsoen i.v.m. het jaar van de vrijwilliger. Ook de Historische Kring is daar vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie de dag-en weekbladen tegen die tijd.

Op zaterdag 22 september gaan we een excursie maken. We gaan die dag naar Weesp waar we een rondleiding krijgen door het stadhuis en we bezoeken de tentoonstelling over het Weesper porcelein. De dag ziet er als volgt uit. Om kwart voor twee verzamelen we ons bij het stadhuis van Weesp. Het is de bedoeling dat u op eigen initiatief naar Weesp komt. Het lijkt mij gezellig om na de rondleiding met elkaar een kopje koffie of thee te gaan drinken.
De kosten bedragen f. 2,-- entree voor de rondleiding en na afloop de consumptie. Er kunnen 25 personen mee. Als er meer animo is kunnen we ons opsplitsen in twee groepen. Zich opgeven kan bij ons informatie/documentatiecentrum aan de Huizerweg of bij ondergetekende. Ik reken op uw komst.

Op onze oproep omtrent een dia apparaat is positief gereageerd. Hartelijk dank aan de gever.

De Historische Kring heeft nog enkele exemplaren van het jubileumboek Brandweer Bussum 1899-1999. Het boek is te koop op Huizerweg 54 en kost f. 24,90. Koop dit prachtige boek en U steunt er de vereniging mee!