Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 65


Inhoud

(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt  nog toegevoegd.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 17  nummer 3 *  december 2001
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
66  Het laatste Contactblad?   
67  Herinneringen van Jan Verheul (2)          I. de Beer
72  Een oud huis aan de Meijerkamplaan     J. Horst
74  Herinneringen uit een padvinderij jeugd   I. Schouten-Reckman
75  Oplossing puzzel                                     P.H. Scherpbier
79  Rust wat aan de Koningslaan                  G. van Gooswilligen
85  De boerderij van De Graaf aan de Mariastraat    N. Krijnen
88  De padvinderij deel 2                              M. Heyne
92  Hans de la Rive Box                                M.J.A. van der Heide

Voorblad:   
Foto: Bussumsche Houthandel 1931 (J. Klijnman)

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 66 van dit nummer.

Verantwoording illustraties: pag. 67 t/m 71 J. Klijnman, pag. 74 I. Schouten, pag. 79 t/m 81 van Gooswilligen, pag 85 t/m 87 N. Krijnen, pag. 88 t/m 92 N. Heyne, pag. 92 t/m 96 M. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.Redactie:

Redactie-adres: Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.