Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (2002) 31

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 31


Lezers reageren

(van de redactie)

Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
De illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

bht18_2g1t.jpgOp het artikel over Boekhandel Los Contactblad Historische Kring Bussum 18/1 (2002) 3-28 kwamen nogal wat reacties, vooral mondelinge verhalen hoe het er vroeger uitzag. Zo memoreerde Wim Meeuwis het einde van de schoenenzaak Meeuwis, die op de foto uit 1967 op pagina 15 nog in volle glorie prijkt, ondanks de nog net te ontcijferen naam op de gevelbalk MEEUWIS. In 1978 werd de zaak bij de boekhandel getrokken. Uit het Adresboek 1954 drukken we hierbij de fraaie advertentie van de zaak af.

Een drietal reacties willen we u niet onthouden

1. Al op 10 april 2002 ontving mevrouw Westra-Slaap een brief van haar vroegere schoolvriendin van de Julianaschool uit de jaren 1931-1937. Ze had Noor Brouwer-Pelle het krantenknipsel over Los gestuurd. Deze geeft helemaal uit Cherry Creek, Canada, opheldering over de mensen in klederdracht op de oudste foto’s van de boekhandel [zie de omslag van het Contactblad]. Ze schrijft: “Het frappante is, dat mijn beide grootouders, Opa en Oma Los, voor de winkel staan. En ook de beide ouders van Oma Los. Mijn overgrootmoeder ging altijd gekleed in de Friese klederdracht. Moeders familie kwam uit Friesland, Vaders familie uit Zeeland […]. Naar aanleiding van het krantenknipsel zijn we maar weer eens de stamboom gaan nakijken” (waaraan net hard gewerkt was en waarvan de hele familie een kopie had ontvangen).

2.  Als reactie op de foto van de “statige boekhandel met winkelchef Jan Hoogmei op de achtergrond” deelde een collega kantoorboekhandel mee, dat het de bedoeling was geweest dat Hoogmei de zaak van Breijer zou overnemen. Groot was de deceptie dat deze in handen van Van Reijen overging. Het gevolg was, dat Hoogmei in de Kerkstraat een zaak voor zich zelf begonnen is.

3.  De HKB ontving een kopie van de brief d.d. 7 juni van mevrouw Roest uit Baarn: “Met genoegen heb ik de geschiedenis van de boekhandel Los gelezen. Toch mis ik daarin een kleine eervolle vermelding van uw oud-medewerkster mevrouw Anneluce Peters-Flamand. Zij heeft zich toch een kleine 46 jaar volledig ingezet voor de firma en daarmee is zij toch ook een stukje ‘geschiedenis Los’[…]. Zelfs nu zij gepensioneerd is helpt ze nog in de boekhandel door in te vallen tijdens ziekte en nieuwe medewerkers in te werken”.