Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (2002) 2 (ii)

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 2


Financieel verslag 2001 HKBussum

(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd.

 

Resultatenrekening 01-01-2001 t/m 31-12-2001

Kosten                               Opbrengsten
Materialen 132.69               Gift B. Bal 8750.00
Philips computer 3917.95    Diverse opbr. 947.30
Tent. Borden 2561.02          Contributie 11130.60
Huisvesting 4080.35            Advertenties 600.00
Secretariaat 4090.08           Rente 358.18
Contactblad 8106.80           Wandelingen 569.75
Portikosten 101.81              Giften 1306.00
——————                        —————-
f 22990.70                           f 23661.83
W i n s t   f 671.13

Balans per 01-01-2002
Activa                 Passiva
Winst 2000 0.00 Vooruitbetaling
Kas 300.00 contr. 2002 30.00
Giro 4589.33 Vooruitbetaling
Sterrekening 15001.41 porto 2002 9.00
Plusrekening 15.29 Bestemmings-
Debiteuren 0.00 reserve 7000.00
Memoriaal 0.00 Crediteuren
Reserve computer 0.00 Imprimo 2771.90
Waarborgsom 250.00 Alg. reserve 6974.00
Kruisposten 0.00 Winst 671.13
—————— —————-
Totaal generaal   f 20156.03
T o t a a l             f 20156.03

Ik verzoek dringend degenen die hun bijdrage HKBussum nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen. Dit bespaart extra werk en kosten. Met dank voor uw
medewerking.