Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (2002) 2 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 2


Van de redactie

Marcus van der Heide

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd.

 

Voor u ligt eerder dan u gewend bent het tweede Contactblad. Het eerste moest vanwege de Boekenweek aanzienlijk vroeger verschijnen. Op het LOS-nummer kwamen wat reacties binnen die het publiceren waard waren.

Daarnaast treft u na het verslag van de jaarvergadering (ook het financieel jaarverslag had u nog te goed) een drietal artikelen aan, van geheel verschillende inhoud. Voor elk wat wils dus. Graag wensen wij u het nodige leesplezier.