Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 19/2 (augustus 2003) pag. 2


Van het bestuur

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op de jaarvergadering van 6 mei jl. heeft het Bestuur afscheid genomen van Coby de Jong, die de Documentatie onder haar hoede had, en van penningmeester Jos Heetebrij. Heuglijk is de tijding, dat het bestuur eindelijk weer volledig is. In het volgende Contactblad zullen de nieuwe vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en coördinator Documentatie zich aan u voorstellen. Ook de redactie van het Contactblad is uitgebreid met 1 persoon.

Op de Open Monumentendag dertien september wordt de tentoonstelling Boerderijen in Bussum om 10.30 uur door wethouder Arie Gouka geopend. Een ieder is van harte welkom op de Huizerweg 54 en kan met een nieuwe fietslwandelroute de boerderijen langs gaan. Het 20-jarig bestaan van de Historische Kring Bussum wordt die dag ook gevierd en opgeluisterd met een receptie, die om 16.30 uur aanvangt. Met name wordt dan afscheid genomen van Coby de Jong.
Meer berichtgeving volgt in de regionale bladen. Wij hopen op een grote belangstelling voor de dertiende september van de zijde van leden en oudleden van de Historische Kring Bussum.

Tenslotte wijzen wij nog op de Contactavond van donderdag 23 oktober, waarop de emeritus hoogleraar Piet Leupen zal spreken over de Mariakerk (Koepelkerk) in Bussum. Aanvang 20.00 uur. Gaarne ook tot ziens op deze bijeenkomst.

U wilt iemand feliciteren of bedanken?
Cadeau-tip: geef een jaargang Contactblad HKBussum.
Administratie- en redactieadres HKBussum
Huizerweg 54, 1402AD Bussum.