Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 19/2 (augustus 2003) omslag pag. iii


Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift, het Contactblad dat drie maal per jaar verschijnt. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel
door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De (minimum)contributie bedraagt voor individuele leden € 13,60, gezinslidmaatschap € 18,15. Voor verzending buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met € 4,10 portokosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van 'nieuw lid' en uw volledige adres.
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): Mariet Piebes
Vice-voorzitter: Ruud van Itterson
Secretaris: Hans Jonker
Penningmeester: Peter Heyen
Coördinator werkgroepen: Guusje Hent
Eindredactie Contactblad: Marcus van der Heide.

Het informatieldocumentatiecentrum en de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum, telefoon 035 6911251 tijdens de openingsuren van de HKBussum op maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Daarnaast is de HKBussum tijdens kantooruren van de Welzijnsinstelling Versa bereikbaar onder telefoonnummer 035 6931264. Coördinator Documentatie Guusje Hent.

Losse nummers Contactblad zijn a € 3,40 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrumen bij Boekhandel Los in Bussum.

Advertenties: kwart pagina € 36,30 per jaar, halve pag. € 63,50 p.j., hele pag. € 108,90 p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester Peter Heyen, Parklaan 35, 1405 GP Bussum.