Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 22/1 (juli 2006) pag. 30


Veel geschreeuw en weinig wol - de varkensmesterij van Griffioen

Hans Jonker 

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
De varkensmesterij en de oprukkende woningbouw, 1949

In de Kerkstraat was aan het begin van de 20e eeuw de slagerij van Griffioen gevestigd. Slager J.G. Griffioen was een avontuurlijke man die in zijn leven een opeenvolging van wilde plannen smeedde en daarbij aanzienlijke sommen geld verdiende en net zo snel weer verloor.

Met deze koopmansgeest kwam Griffioen in het bezit van grote stukken grond in Bussum, onder andere de Koeienkamp, een voormalige zanderij tussen de Oud Bussummerweg en de Huizerweg, en een voor afbraak bestemde villa aan de Amersfoortsestraatweg. Als een ware projectontwikkelaar verkavelde hij de percelen en wist ze, gebruikmakend van de nijpende Bussumse woningbehoefte, met veel winst te verkopen.

      
Bussumse Courant, 28 oktober 1950 (Streekarchief Naarden)
 

In 1913 liet Griffioen op de enggronden een grote schuur bouwen. Het bouwwerk omvatte tien hokken waarin de slager een varkensmesterij begon. De aanneemsom bedroeg het voor die tijd forse bedrag van fl. 8.990,-. Op het dak liet Griffioen aan één kant het gezegde “Veel geschreeuw en weinig wol” schilderen, aan de andere kant stond de tekst “Hij die vee houdt, is huid te verwachten”. Het huidige Prinses Margrietplantsoen ligt op de plaats van dit opmerkelijke bedrijf.

      
 
J.G.Griffioen, collectie familie Griffioen

De varkensschuur aan de Laarderweg heeft er nog tot 1950 gestaan. Via grondruil was de gemeente Bussum er na een zeer langdurig proces van onderhandelen eerder al in geslaagd de grond van koopman Griffioen in eigendom te krijgen. Het ontruimen van de varkensmesterij ging vervolgens opnieuw met veel vijven en zessen gepaard.

Omdat inmiddels de nieuwbouw tot aan de schuurdeur was gevorderd nam de gemeente Bussum het besluit om het vee op 4 november 1950 over te brengen naar de Kamphoeve (een boerderij aan de Franse Kampweg die al in gemeentelijk eigendom was). Daar is het varkensbedrijf nog enige jaren voortgezet, tot ook de Kamphoeve moest wijken voor gemeentelijke uitbreidingsplannen (die uiteindelijk niet zijn doorgegaan).

Later dreef Griffioen een zuivelhandel aan de Oud-Bussummerweg, in het pand waar nu de wijnhandel van zijn kleinzoon gevestigd is. Een persoonlijk faillissement maakte een einde aan de grootscheepse speculaties. Ditmaal profiteerde de gemeente Bussum door uit de boedel tegen aanvaardbare prijzen weer grote stukken bouwgrond te verwerven.