Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 22/1 (2006) 21-23

Bussums Historisch Tijdschrift 22/1 (juli 2006) pag. 21-23


De Eng in de eerste helft van 20e eeuw

Eric de Ruijter

 Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting. 

      
 
Het laatste huis van Bussum in 1939 St. Janslaan / hoek Talmalaan
(foto Gemeentewerken Bussum, coll. Streekarchief Naarden)

Tot 1940 was de Spijkerstraat de zuidelijke grens van de bebouwing van Bussum. Daarbuiten bleef er alleen nog een stuk van de toenmalige Bussumer Eng over. Dit gebied bestond nog uit woeste oergrond met heide en wat bos, waar je nog op kwartels kon jagen. Een deel hiervan was in bezit van de gemeente en een deel was van particuliere eigenaren. Het was een stuk vergeten Bussum waar in de loop der jaren circa 60 gezinnen waren neergestreken. Ze bouwden er hun huizen (van hout vanwege de verboden kringen) en woonketen met schuurtjes en andere bouwsels en ze hielden op kleine schaal kippen, varkens en soms ook wat groter vee. Meestal was dat ook zonder toestemming of vergunning van de gemeente.

In het begin is de gemeente daar tegen opgetreden, zoals in 1923, toen K.H. ten Hengel en J. Bakker hun woonketen zonder toestemming in de Eng aan de Laarderweg hadden neergezet. Dit werd niet getolereerd door de gemeenteraad en ze moesten hun woningen binnen twee weken afbreken. Het verzoek om alsnog een vergunning te verlenen, werd afgewezen. De pas enkele maanden in Bussum wonende schilder Ten Hengel brak zelf zijn behuizing af en vertrok naar De Bilt, waar hij vandaan kwam. Bakker gaf geen gehoor aan het verzoek en zijn woonkeet werd door de gemeente afgebroken.

Dit geeft al een beetje aan dat het vaak kleurrijke figuren waren, die hielden van het vrije leven. Toen de woningbouw aan hun deur klopte kostte het de gemeente veel moeite hen weg te krijgen. Hierna worden een aantal bouwsels en personen naar voren gehaald die laten zien wat voor bijzondere buurt de Eng was voor de nieuwbouw.


Op deze kaart zijn de gebouwen en wegen van vóór de bebouwing te zien en het wegenplan van nu. De volgende gebouwen worden beschreven in dit nummer:
1. Huis Dankmeijer
2. Huis Griffioen
3. Molen De Wandelaar
4. Huis Jan Bakker
5. Huis Hagen
6. Woonwagenkamp