Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 22/1 (2006) 2

Bussums Historisch Tijdschrift 22/1 (juli 2006) pag. 2


Wat vindt u in dit nummer?

Eric de Ruijter en Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. 

“Ik ga naar de nieuwe buurt” plachten oude Bussumers nog wel eens te zeggen als ze naar Bussum-Zuid gingen. Inmiddels is de ‘nieuwe’ bebouwing op de Eng al weer meer dan 60 jaar geleden begonnen, en is de buurt toe aan een nieuw bestemmingsplan. Daarom graven we in dit nummer in de geschiedenis van de Eng.

Chronologisch gezien begint dat 3 miljoen jaar geleden met een artikel over het Gooi in de prehistorie. Lange tijd was de Eng, de gemeenschappelijke landbouwgronden, geen Bussums grondgebied. Tijdens de 16e tot en met de 18e eeuw was het Huizers gebied. We geven een beschrijving van de Eng vanaf 1827, toen het Hilversums grondgebied werd.

Pas in de twintigste eeuw begint de Bussumse tijd. Allerlei plannen worden gemaakt voor het nieuwe gebied. Er is het plan voor het villapark de Eng en een eerste uitbreidingsplan van architect De Bazel (1923). Het artikel over het uitbreidingsplan 1939 begint bij de eerste plan van de gemeente Bussum uit 1929. In de geschiedenis van de Palmkazerne is te lezen hoe deze in 1939 de woningbouwplannen doorkruiste.

Het lijkt alsof er vóór de grootschalige nieuwbouw na de tweede wereldoorlog niet veel te beleven viel op de Eng. Een hele serie artikelen maakt duidelijk dat allerlei kleurrijke figuren en bijzondere bouwsels het gebied bevolkten. Daarbij kan gedacht worden aan de fruitkwekerij van Dankmeijer, de varkensstallen van Hagen, of de molen “De Wandelaar” van molenaar Klaas Bakker. Zij kregen allemaal te maken met de oprukkende woningbouw.

De bebouwing in de jaren ‘50 kreeg even landelijke bekendheid met het goedkope-woningen-plan van wethouder Bouma.

Onze vaste schrijver Martin Heyne heeft deel V van zijn “De geschiedenis van Bussum” af, dat de periode beschrijft globaal rond 1800. Deel VI verschijnt ook nog dit jaar.

In het volgende nummer kijken we naar een andere kant van Bussum, Het Spiegel.