Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (december 2004) pag. 4-8


De Heilige Kindsheid

      
 
Foto 1: Jongens en meisjes als Chinees verkleed met
rechts de zustertjes

Netty Langemeijer-Lucassen

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting 

      
Foto 2: 1928 Gerarda Calis als Bruidje 4e van rechts
 

Op Katholieke lagere scholen in Bussum vierde men ongeveer in de jaren 1926–1938 het feest van de H. Kindsheid. De bedoeling was geld in te zamelen voor de Missie.

Zoals blijkt uit het Kwartaalblad van de Historische Kring Laren was het de gewoonte dat de kinderen iedere week een cent meebrachten om dan op het feest verkleed mee te mogen lopen in een optocht. In Bussum zorgden de Zusters van het Klooster Mariënburg ervoor dat de ouders geld gaven als hun kind in de Processie wilde meelopen.

      
 
Foto 3: 1931: Gerarda Calis als Non, staande middenachter

Als een meisje als Bruidje meeliep, kostte dat niets; die kleding had ze meestal al van de Eerste H. Communie of omdat ze reeds eerder had meegelopen in de Processie te Laren.

Gerarda Calis, nu Zuster Clarine van Mariënburg, begon eerst als Bruidje; het jaar daarop was ze voor een kwartje een Zustertje en daarna liep ze mee als een echte Non. Ze zeurde net zo lang, totdat haar moeder (Weimpje Calis-Zwanikken) het goed vond dat ze meedeed als de Heilige Anna; dat kostte haar moeder een hele gulden, een vermogen in die tijd.

      
Foto 4: Gerarda Calis als de Heilige Anna met een
onbekend meisje die het boek vasthoudt
 

De kinderen werden door Zuster Geertruida van de Bewaarschool aan de Brinklaan (naast de Koepelkerk) en de handwerkzuster Zuster Wilfranna aangekleed. Het was soms passen en meten om ieder kind de juiste maat kleding te geven! 

         
 
Foto 5: 1938 Arnold van Kessel als Paus
 
Foto 6: 1936: Miel Aelbers als Witte Pater,
poserend voor de deur van de Agnesschool

In Laren mocht Arnold van Kessel meelopen als Paus met twee Gardesoldaten. De moeder van deze Paus lag op de dag van de Processie ernstig ziek thuis en dus vonden de Zusters het goed, dat ‘Zijne Heiligheid’ even naar Brink nummer 19 ging. (“de Paus rende over straat naar huis om zijn moeder te begroeten”). Toch een hele gebeurtenis, want wie kreeg er nu een Paus op bezoek? 

      
Foto 7: 1926 Twee herauten: links OttoLangemeijer
en rechts Kees Oosterbaan
 

Jozef Clemens Langemeijer (schoonvader van de schrijfster), die in Amsterdam stoffen verkocht voor herenkleding, werd gevraagd om een prachtige paarse stof; daarvan konden de Zusters van Mariënburg dan twee herautenpakjes maken. Met korte broekjes, witte kousen en een baret met veer liepen de herautjes voorop in de stoet met trompetten aan de mond.(later heeft de familie die pakjes nog gebruikt voor Zwarte Piet).
Ook roodfluwelen stof werd door de familie Langemeijer geleverd voor een wijde kardinaalscape met sleep, die door twee knaapjes opgehouden werd. 

       
 
Foto 8: 1929: De kinderen Lucassen: Vincent; Maria als de
Heilige Agnes met palmtak; Paul als Mandarijn; Antoinetje
(de schrijfster) als Bruidje en Annie als Engelbewaarder

In de stoet bevond zich ook een praalwagen met een doodskist erop ter nagedachtenis aan Pater Ram, die in de Missie door een haai was aangevallen en gedood. De Zusters van St. Olav van het klooster aan de Parklaan 35 (de huidige ‘Kloosteroverste’ is onze penningmeester Peter Heyen, red.) lieten zich ook niet onbetuigd. Daar zij in Noorwegen als Missiezusters werkten, leenden zij een opgezet rendier uit dat op een praalwagen in de stoet meereed.

      
Foto 9: 1927 Rendier in de sneeuw
 

De optocht begon bij de Agnesschool, via het Wilhelminaplantsoen (waar nu het appartementen complex Palladio is) en zo weer terug naar de Koepelkerk. Een andere groep liep vanaf de Broederschool aan de St.Vitusstraat, over de Laarderweg en Singel via de Brinklaan naar de Mariaschool aan de Mariastraat.

Volgens Henk Schaftenaar, erkend Naarden-deskundige, en de Historische Kring Weesp kende men dit soort optochten daar niet. De H. Kindsheid bestond alleen in die plaatsen waar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een school onder hun hoede hadden (zoals Bussum, Laren, Emmer-Compascuum en Heerlen).

       
 
Foto 10: 1931: Antoinetje Lucassen en Greta Krijnen als
Engelbewaarder met in hun midden Emmie Krijnen als Bruidje

 De kinderen in Bussum werden al vanaf hun eerste jaar lid van de H. Kindsheid, zoals het bidprentje van Herman Bierman laat zien.

      
Foto 11 : Bidprentje van Herman
Bierman van 1 januari 1927
 

 

Graag verzoekt de redactie uw reacties en aanvullingen te zenden naar het redactieadres; deze zullen wij dan doorzenden naar mevrouw Langemeijer.

 

* Het Pauselijk Genootschap van de H. Kindsheid is bestemd voor alle katholieke kinderen tot 12 jaar die door hun gebeden en offertjes deelnemen aan het Missiewerk onder de heidense kinderen. Het Genootschap organiseert ook de Kindsheidprocessies.
(Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek).

 

De foto's met Gerarda Calis zijn uit de collectie van Zuster Clarine van Klooster Mariënburg. De overige foto's zijn uit de collectie van Netty Langemeijer en de Historische Kring Bussum.