Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (2004) 2 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (december 2004) pag. 2 (i)


Rectificatie

Harry Klein, hoofdredacteur

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Helaas zijn bij het plaatsen van de artikelen van Martin Heyne en Frans de Gooijer in het Contactblad nr. 2 bij sommige teksten de verkeerde foto’s/illustraties geplaatst. Ook is verzuimd de teksten weg te halen bij niet-geplaatste illustraties. De redactie betuigt hierover haar spijt aan de auteurs. De foto’s van p. 41 en 42 zijn omgewisseld, evenals die van p. 47 en 49 en die op p. 50. Op p. 51 moeten de laatste twee regels van de rechterkolom verwijderd worden, de foto’s zijn niet geplaatst.

[Noot van de website-redactie: bovengenoemde fouten in de gedrukte versie van het vorige Contactblad zijn gerectificeerd in de web-versie van dei twee artikelen.]